Úvodní stránka//Naše služby // Nábor nemovitostí

Reality VAŠSTAV

Pokud zvažujete prodej či pronájem Vaší nemovitosti nabízíme Vám finanční odměnu ve výši až 40.000,- Kč pokud se na nás obrátíte a úspěšně společně Vaši nemovitost prodáme.

  Napište nám

  Jméno * Vzkaz/dotaz *
  E-mail *
  Telefon *

  Společnost VAŠSTAV, s.r.o., se sídlem Brno, Staňkova 103/18, PSČ 602 00, IČ: 46964541, zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Brně, spis.zn. C. 6656 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“), v zájmu zajištění ochrany osobních údajů zájemců o služby realitní kanceláře, jakožto subjektů údajů, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), vás jako informuje v souladu s čl. 13 GDPR o tom, že o zájemcích o služby realitní kanceláře zpracovává následující osobní údaje:

  Osobní údaj Účel zpracování, Právní základ zpracování Potenciální příjemci osobních údajů

  Zájemci o služby realitní kanceláře

  • jméno, příjmení, telefonní číslo,
  • e-mailová adresa

  Zpracování nabídky nebo poptávky na základě požadavků zájemce o služby realitní kanceláře

  • Právní základ: provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

  Zaměstnanci Společnosti, statutární orgány Společnosti, správce IT programů, účetní, daňoví a právní poradci

  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytně nutnou dobu a poté budou vymazány.

  Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním Údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým Údajům, jejich opravu (resp. doplnění) nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování (viz výše bod 6 Souhlasu), máte právo na přenositelnost Údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz),  máte-li za to, že Správce při zpracování Údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

  Security text: Please type security code (as in picture shown)

  Vašstav Reality

  je ryze česká realitní kancelář, která kompletně zajišťuje prodeje a pronájmy bytů, domů, pozemků, komerčních a rekreačních objektů v Brně a okolí. Díky dlouholetým zkušenostem a praxi na realitním trhu poskytujeme profesionální služby na vysoké úrovni...

  Více informací naleznete zde

  Hotel Iris

  Hotel Iris

  Vašstav

  Vašstav s.r.o.